Loading ....
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN:
Nguyễn Văn Tuấn
M: 0981 19 29 69    Skype Meâ„¢!
-----------------------------------------
 

Truyền thông BĐS

Khi tiếp nhận quảng cáo, truyền thông cho đối tác, chúng tôi sẽ xây dựng và phát triển thương hiệu cho đối tác với bản sắc riêng nhất, sau nữa, xây dựng được ảnh hưởng tích cực của thương hiệu đối tác tới thị trường và tạo ra cơ hội phát triển. Những dịch vụ truyền thông chúng tôi cung cấp như sau: 

1. Nghiên cứu, phân tích xu hướng, lập chiến lược định vị, chiến lược khác biệt.

2. Tư vấn, triển khai, sáng tạo tên thương hiệu, thiết kế hệ thống nhận dạng thương hiệu và hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xây dựng hình ảnh, xây dựng giá trị công ty.

3. Đinh dạng thương hiệu, khuếch trương quảng bá thương hiệu bằng các phương tiện truyền thông, TVC, ...

4. Liên kết mạng xã hội online, offline, tổ chức sự kiện, sáng tạo sự kiện.

Truyenthongbatdongsan.jpg