Thông tin về Đô Thị loại III

hình ảnh minh họa : Đô Thị loại III

hình ảnh minh họa : Đô Thị loại III

Đô thị loại 3 là gì?

Đô thị loại 3 là 1 trong 6 loại đô thị được phân theo quy định của Pháp Luật. Vậy trong quy định phân loại đó, loại III được xếp như thế nào?

Đô thị loại III được quy định tại Điều 12 Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị như sau:

1. Chức năng đô thị

Đô thị là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, hành chính, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh hoặc vùng liên tỉnh. Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một vùng trong tỉnh, một tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với vùng liên tỉnh.

2. Quy mô dân số toàn đô thị từ 150 nghìn người trở lên

3. Mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị từ 6.000 người/km2 trở lên.

4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành, nội thị tối thiểu đạt 75% so với tổng số lao động.

5. Hệ thống các công trình hạ tầng đô thị

a) Khu vực nội thành: từng mặt được đầu tư xây dựng đồng bộ và tiến tới cơ bản hoàn chỉnh; 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải được áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường;

b) Khu vực ngoại thành: từng mặt được đầu tư xây dựng tiến tới đồng bộ; hạn chế việc phát triển các dự án gây ô nhiễm môi trường; mạng lưới công trình hạ tầng tại các điểm dân cư nông thôn cơ bản được đầu tư xây dựng; bảo vệ những khu vực đất đai thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, vùng xanh phục vụ đô thị và các vùng cảnh quan sinh thái.

6. Kiến trúc, cảnh quan đô thị: thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Các khu đô thị mới phải đạt tiêu chuẩn đô thị kiểu mẫu và trên 40% các trục phố chính đô thị phải đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị, có các không gian công cộng, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân và có công trình kiến trúc tiêu biểu mang ý nghĩa vùng hoặc quốc gia

Tiêu chuẩn phân loại đô thị và tiêu chuẩn đô thị loại 3 là gì?

Đô thị từ loại 1 đến loại 6 đều sẽ được căn cứ theo các tiêu chuẩn cố định theo quy định của Pháp Luật. Vì thế bạn có thể căn cứ theo đó và đưa ra các nhận xét của mình.

Sau đây là các tiêu chí để phân loại:

Nghị quyết về phân loại đô thị quy định: Đô thị sẽ được phân thành 6 loại gồm loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V. Thành phố trực thuộc Trung ương phải là đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại I; thành phố thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh phải là đô thị loại I, loại II hoặc loại III; thị xã thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh phải là đô thị loại III hoặc loại IV; thị trấn thuộc huyện phải là đô thị loại IV hoặc loại V.

Việc phân loại đô thị được thực hiện trên cơ sở Chương trình phát triển đô thị quốc gia, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và Chương trình phát triển từng đô thị để thực hiện quản lý đầu tư phát triển đô thị, bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội. Đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đạt tiêu chí của loại đô thị nào thì được xem xét, đánh giá loại của đô thị tương ứng.

Đô thị sẽ được đánh giá phân loại theo 5 tiêu chí gồm: tiêu chí 1: vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội; tiêu chí 2: quy mô dân số; tiêu chí 3: mật độ dân số; tiêu chí 4: tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; tiêu chí 5: trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị.

Đánh giá phân loại đô thị sẽ bằng phương pháp tính điểm. Tổng hợp điểm của 5 tiêu chí đạt tối đa 100 điểm, tối thiểu 80 điểm thì được xét đánh giá phân loại đô thị. Khi đánh giá phân loại, nếu có một số chỉ tiêu thấp hơn 80% so với quy định thì sẽ xem xét thêm triển vọng phát triển của đô thị đó trong nội dung quy hoạch xây dựng đô thị đợt đầu cùng với các biện pháp có tính khả thi, khắc phục được những tồn tại, yếu kém của đô thị về các mặt đó để quyết định phân loại.

Tiêu chuẩn đô thị loại III

Theo quy định tại điều luật bên trên và tiêu chuẩn của đô thị loại III tại điều 12 Nghị định 42/2009, đô thị loại 3 sẽ phải đảm bảo được các tiêu chí sau:

“Điều 12. Đô thị loại III

1. Chức năng đô thị

Đô thị là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, hành chính, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh hoặc vùng liên tỉnh. Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một vùng trong tỉnh, một tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với vùng liên tỉnh.

2. Quy mô dân số toàn đô thị từ 150 nghìn người trở lên

3. Mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị từ 6.000 người/km2 trở lên.

4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành, nội thị tối thiểu đạt 75% so với tổng số lao động.

5. Hệ thống các công trình hạ tầng đô thị

a) Khu vực nội thành: từng mặt được đầu tư xây dựng đồng bộ và tiến tới cơ bản hoàn chỉnh; 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải được áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường;

b) Khu vực ngoại thành: từng mặt được đầu tư xây dựng tiến tới đồng bộ; hạn chế việc phát triển các dự án gây ô nhiễm môi trường; mạng lưới công trình hạ tầng tại các điểm dân cư nông thôn cơ bản được đầu tư xây dựng; bảo vệ những khu vực đất đai thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, vùng xanh phục vụ đô thị và các vùng cảnh quan sinh thái.

6. Kiến trúc, cảnh quan đô thị: thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Các khu đô thị mới phải đạt tiêu chuẩn đô thị kiểu mẫu và trên 40% các trục phố chính đô thị phải đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị, có các không gian công cộng, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân và có công trình kiến trúc tiêu biểu mang ý nghĩa vùng hoặc quốc gia.”

Dự án Qi island Bình Dương / Căn hộ Venus Luxury Quận 5 / Dự án căn hộ Green Tower Dĩ An Bình Dương / Dự án biệt thự West Lakes Golf & Villa Long An / Căn hộ Tam Đức Plaza Quận 5 / Grand Marina Saigon / Gem Sky World Đồng Nai / Dự án The River Thủ Thiêm Quận 2 / Prosper Phố Đông / Dự án The Aston Nha Trang / Dự án căn hộ Astral Thuận An Bình Dương / Masteri Centre Point / Gem Central Park / Angel island Đồng  Nai / Căn hộ Anderson Park Bình Dương / Dự án căn hộ / Lumiere Riverside / LDG SKY DĨ AN / Dự án Laimian city / Căn hộ Velona Saigon Sports City / Grand Marina /

Đối tác của chúng tôi: An Gia / Nam LongKeppel Land / Danh Khôi Group / Khang ĐiềnVinhomes / Eximland / Đất Xanh / Sonkimland / Sea Land / Masterise Group / Vạn Phúc Group / TTCLand / Sunshine Group / Novaworld / Spring Waterfront CityKhu Đô Thị / The Sol City / Sunshine Group / Tecco / Stella Mega City / Stella En Tropic / The Gió Dĩ An Bình Dương / Dự án Venezia Beach /